19

Poresko Pravo

Kancelarija ZečevićLukić veoma je stručna u primeni poreskih zakona u okviru pružanja pravne pomoći pravnim i fizičkim licima.

Kroz višegodišnje iskustvo i rad na mnogobrojnim poreskim pitanjima, razvili smo iskustvo koje omogućava nalaženje rešenja po meri. Naš tim ima bogato iskustvo u pravnim postupcima i sporovima u domenu poreskog prava.

U polju poreskog prava, naše oblasti rada su:

  • porez na dobit pravnih lica,
  • porez na imovinu,
  • PDV,
  • porez na dohodak građana,
  • primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.
bg