Kompanijsko Pravo

Iskustvo sticano godinama u pružanju pravnih saveta mnogobrojnim klijentima, omogućilo je da se Zečević & Lukić pozicionira kao jedna  od vodećih kancelarija za kompanijsko pravo u Srbiji.

Posao naših klijenata je naš posao.

Naš tim pruža pomoć u svim segmentima kompanijskog prava. Ta pomoć uključuje davanje saveta, učestvovanje u pregovorima, izradu ugovora, unutrašnjih akata, izradu izveštaja Due Diligence i druge aktivnosti bitne za poslovanje naših klijenata. Ističemo se po tome što efikasno pokrivamo sve segmente kompanijskog prava koji prate složene poslovne poduhvate,  pri ćemu pružamo kompletnu analizu svakog aspekta poslovanja.