M&A

Znamo iz iskustva da je pravovremenost kupovine, prodaje, pripajanja ili bilo koja druga statusna promena jedan od ključnih faktora  poslovne strategije. Temeljna priprema, jasna strategija i sposobnost pregovaranja preduslovi su za uspeh.

U kancelariji Zečević & Lukić, tim koji se bavi M&A čine iskusni advokati koji imaju znanje i iskustvo koji odgovaraju potrebama svakog pojedinog klijenta, za svaku pojedinu transakciju. Oni pomažu i pospešuju rad na projektima od početka do kraja, uključujući pitanja strateškog i taktičkog karaktera, pripremu dokumentacije, Due Diligence, vođenje i učešće u pregovorima i ostalim radnjama neophodnim za ostvarenje date transakcije.