Mirjana Kovačević

Mirjana Kovačević, advokat – partner
mkovacevic@zecevic-lukic.com

Oblast rada

– radno pravo
– privredno pravo
– građansko pravo i rešavanje sporova
– pravo osiguranja
– pravo konkurencije

Poslovna biografija

– Zečević&Lukić: 1995 – do danas

Obrazovanje

– diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1994)

Članstva

– član Advokatske Komore Beograd (1995)

Jezici

– engleski