Poresko Pravo

Kancelarija ZečevićLukić veoma je stručna u primeni poreskih zakona u okviru pružanja pravne pomoći pravnim i fizičkim licima.

Kroz višegodišnje iskustvo i rad na mnogobrojnim poreskim pitanjima, razvili smo iskustvo koje omogućava nalaženje rešenja po meri. Naš tim ima bogato iskustvo u pravnim postupcima i sporovima u domenu poreskog prava.

U polju poreskog prava, naše oblasti rada su: