Pravo Konkurencije

Pitanje prava konkurencije postaje sve važnije za sve oblasti industrije, što čini da naša kancelarija tesno sarađuje sa stručnjacima iz drugih  oblasti delatnosti.

Slučajevi konkurencije su vrlo složeni, posebno imajući u vidu da se često javljaju i međunarodni elementi.  Sve veći rast domaćih kompanija, kao i dolazak velikih inostranih kompanija,  doprineli su brzom razvoju ove grane prava. Naša kancelarija stekla je značajno iskustvo u radu na velikim i složenim slučajevima konkurencije za klijente u brojnim delatnostima. To nam omogućava da analizom tržišta, ugovora i transakcija utvrdimo da li će doći do povrede konkurencije i tako  preduprediti bilo kakve povrede propisa. Takodje, savetujemo i pomažemo klijentima u postupcima koje protiv njih pokrene Komisija za zaštitu konkurencije.

Kancelarija Zečević & Lukić pruža pravnu pomoć u postupcima za dobijanje dozvole od strane Komisije za zaštitu konkurencije.