Pravo Osiguranja

Pravo osiguranja je oblast u kojoj naša kancelarija ima dugogodišnje iskustvo i  pravnu ekspertizu u oblastima neživotnog i  životnog osiguranja, reosiguranja, osnivanju i radu samih osiguravajućih društava.

Kancelarija Zečević & Lukić je zastupala osiguravajuća društva u postupcima dobijanja licence za obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja, kao i u postupcima za dobijanje drugih dozvola koje izdaje Narodna banka Srbije (sticanje kvalifikovanog učešća, obavljanje funkcija  članova organa upravljanja u osiguravajucim društvima, obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju).

Naš tim pomaže osiguravajućim društvima i osiguranicima o svim pitanjima vezanim za osiguranje.