Radno Pravo

Kancelarija Zečević & Lukić pomaže svojim klijentima u svim aspektima radnog prava, uključujući izradu kako opštih tako i pojedinačnih akata, ugovora o radu i drugih ugovora iz oblasti rada i radnih odnosa, rešavanje tehnološkog viška,  pregovore sa sindikatima, konsultanske usluge u vezi s pravima i obavezama proisteklim iz radnog odnosa, prestanak radnog odnosa, rešavanje sporova.

Naš portofolio klijenata se sastoji od pojedinaca, malih kompanija pa do svetski poznatih kompanija koje rade u Srbiji. Vrlo tesno sarađujemo sa HR odeljenjima i pravnim odeljenjima naših klijenata.

Naš cilj je da pružimo praktičan i koristan savet prilagođen individualnim potrebama klijenta.