www newmicrogamingcasinos.co.uk casino-bonus
19

Šta radimo

Zečević & Lukić su stekli značajno iskustvo u zastupanju i pružanju konsultantskih usluga domaćim i inostranim pravnim licima u više pravnih oblasti, među kojima su i:

 • kompanijsko pravo,
 • M&A,
 • pravo osiguranja,
 • nekretnine,
 • građansko pravo i rešavanje sporova,
 • radno pravo,
 • pravo intelektualne svojine,
 • poresko pravo,
 • pravo konkurencije,
 • krivično,
 • medjunarodno krivično pravo,
 • arbitraža.

Kancelarija Zečević & Lukić takođe zastupa fizička lica u svim oblastima prava.

bg