Naš tim

Slobodan Zečević

Stariji partner

Pravne oblasti:
– Privredno pravo
– Zakon o osiguranju
– Građansko pravo i parnice
– Krivično pravo i kriminal
– Međunarodno krivično pravo
– Međunarodna arbitraža

Biografija:
– Advokatske kancelarije Slobodana M. Zečevića, potom Zečevića i Lukića: 1984 – do danas
– Predsednik disciplinskog odbora Advokatske komore Beograda: 1994-1998
– Član nadzornog odbora Advokatske komore Beograda: 1998-2004
– Predsednik Udruženja branilaca, MKSJ, Hag: 2010-2011

Obrazovanje:
– Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu: 1981

Članstvo:
– Advokatska komora Beograda, od 1981
– Udruženje branilaca, MKSJ, od 2002

Strani jezici:
Engleski

Novak Lukić

Stariji partner

Pravne oblasti:
– Krivično pravo i kriminal
– Međunarodno krivično pravo
– Građansko pravo i parnice

Biografija:
– Advokat pri Prvom opštinskom sudu, Beograd: 1984-1985
– Sudski pomoćnik u Prvom opštinskom sudu, Beograd: 1985-1990
– Sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu: 1990-1995
– Zečević i Lukić: 1996 – danas

Obrazovanje:
– Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu: 1981
– Studije krivično-pravne specijalizacije, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu: 1996

Članstvo:
– Advokatska komora Beograda, od 1996
– Udruženje branilaca, MKSJ, od 2002

Strani jezici:
Engleski

Mirjana Kovačević

Partner

Pravne oblasti:
– Zakon o zapošljavanju i radu
– Privredno pravo
– Građansko pravo i parnice
– Zakon o osiguranju
– Zakon o konkurenciji i konkurenciji

Biografija:
– Zečević i Lukić: 1995 – danas

Obrazovanje:
– Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu: 1994

Članstvo:
– Advokatska komora Beograda, od 1995

Strani jezici:
Engleski

Željko Šćepanović

Advokat

Pravne oblasti:
– Krivično pravo i kriminal

Biografija:
– Advokat pri Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu: 1983-1984
– Sudija na Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu: 1984-2005
– Zečević i Lukić: 2005 – danas

Obrazovanje:
– Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu: 1983

Članstvo:
– Advokatska komora Beograda, od 2005. godine

Strani jezici:
Engleski

Olga Veselinović

Advokat

Pravne oblasti:
– Zakon o nekretninama
– Građansko pravo i parnice
– Privredno pravo
– Zakon o zapošljavanju i radu
– Zakon o osiguranju

Biografija:
– Zečević i Lukić: 2006 – do danas

Obrazovanje:
– Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu: 1982

Članstvo:
– Advokatska komora Beograda, od 1997

Strani jezici:
Engleski

Maja Dokmanović

Advokat

Pravne oblasti:
 – Građansko pravo i parnice
– Zakon o intelektualnoj svojini

Biografija:
– Zečević i Lukić: 1999 – danas

Obrazovanje:
– Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu: 1999

Članstvo:
– Advokatska komora Beograda, od 1999

Strani jezici:
Engleski

Adresa

Beogradska 33, 11000 Beograd, Srbija

E-mail

office@zecevic-lukic.com

Telefon

+381 11 32 45 369