+381 11 324 53 69 office@zecevic-lukic.com

Pravne oblasti

Kompanijsko pravo

Iskustvo sticano godinama u pružanju pravnih saveta mnogobrojnim klijentima, omogućilo je da se Zečević & Lukić pozicionira kao jedna od vodećih kancelarija za kompanijsko pravo u Srbiji.

Posao naših klijenata je naš posao.

Naš tim pruža pomoć u svim segmentima kompanijskog prava. Ta pomoć uključuje davanje saveta, učestvovanje u pregovorima, izradu ugovora, unutrašnjih akata, izradu izveštaja Due Diligence i druge aktivnosti bitne za poslovanje naših klijenata. Ističemo se po tome što efikasno pokrivamo sve segmente kompanijskog prava koji prate složene poslovne poduhvate, pri cemu pružamo kompletnu analizu svakog aspekta poslovanja.

M&A

Znamo iz iskustva da je pravovremenost kupovine, prodaje, pripajanja ili bilo koje druge promene statusa jedan od ključnih faktora poslovne strategije. Temeljna priprema, jasna strategija i sposobnost pregovaranja preduslovi su za uspeh.

U kancelariji Zečević & Lukić, tim koji se bavi M&A čine iskusni advokati koji imaju znanje i iskustvo koji odgovaraju potrebama svakog pojedinog klijenta, za svaku pojedinu transakciju. Oni pomažu i pospešuju rad na projektima od početka do kraja, uključujući pitanja strateškog i taktičkog karaktera, pripremu dokumentacije, Due Diligence, vodjenje i ucešće u pregovorima i ostalim radnjama neophodnim za ostvarenje date transakcije.

Pravo osiguranja

Pravo osiguranja je oblast u kojoj naša kancelarija ima dugogodišnje iskustvo i pravnu ekspertizu u oblastima neživotnog i životnog osiguranja, reosiguranja, osnivanju i radu samih osiguravajućih društava.

Kancelarija Zečević & Lukić je zastupala osiguravajuća društva u postupcima dobijanja licence za obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja, kao i u postupcima za dobijanje drugih dozvola koje izdaje Narodna banka Srbije (sticanje kvalifikovanog učešća, obavljanje funkcija članova organa upravljanja u osiguravajucim društvima, obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju).
Naš tim pomaže osiguravajućim društvima i osiguranicima po svim pitanjima vezanim za osiguranje.

Nekretnine

Advokati kancelarije Zečević & Lukić imaju ogromno iskustvo u pružanju pravne pomoći u oblasti nekretnina u svim fazama procesa, od najranije faze planiranja, preko izrade ugovora, razvojnih projekata, ekspertiza o pravnom statusu nekretnina, transakcija, pa do završetka posla. Zahvaljujući svojem iskustvu i stručnosti, kancelarija Zečević & Lukić u stanju je da predvidi i blagovremeno otkrije rizike vezane za svaku pojedinu fazu investicije, i predloži rešenja u cilju optimizacije i finalizovanja posla.

U polju nekretnina, naše oblasti rada su sledeće:

– prenos imovine,
– zakup i podzakup,
– ugovori o izgradnji,
– pribavljanje dozvola,
– hipoteke,
– ugovori o kreditu,
– rešavanje sporova nastalih povodom nekretnina.

Građansko pravo i rešavanje sporova

Naš tim ima bogato iskustvo stečeno kroz dugogodišnju praksu pred gradjanskim i privrednim sudovima.

Aktivna u svim poljima građanskog prava, kancelarija Zečević & Lukić pruža brzu i efikasnu pravnu pomoć.

Pored zastupanja pred sudovima, naša kancelarija svojim klijentima obezbedjuje i konsultanske usluge, i pruža pomoć u vansudskim pregovorima i posredovanjima.

Pravo intelektualne svojine

Već godinama domaćim i stranim klijentima pružamo pomoć po pitanjima zaštite i prenosa prava intelektualne svojine, kao i zaštitu u slučaju kršenja tih prava.

Kancelarija Zečević & Lukić ima opsežno iskustvo u pružanju strateških saveta u pregovorima i izradi ugovora, uključujući potpuni ili delimični prenos. Takodje pomažemo u pitanjima vezanim za statusne promene i ostale transakcije koja se odnose na autorska prava i druga prava intelektualne svojine.

Savremeni tehnološki napredak urodio je novim metodama i sredstvima koja omogućuju kršenje prava nosioca intelektualne svojine, čime im se nanosi ogromna šteta. Takve situacije iziskuju pružanje brze i efikasne pravne pomoći u čemu se kancelarija pokazala kao pravi partner svojim klijentima.

Poresko pravo

Kancelarija Zečević & Lukić veoma je stručna u primeni poreskih zakona u okviru pružanja pravne pomoći kompanijama i pojedincima.

Kroz višegodišnje iskustvo i rad na mnogobrojnim poreskim pitanjima, razvili smo iskustvo koje omogućava nalaženje rešenja po meri. Naš tim ima bogato iskustvo u pravnim postupcima i sporovima u domenu poreskog prava.

U polju poreskog prava, nase oblasti rada su sledece:

– porez na dobit pravnih lica,
– porez na imovinu,
– PDV,
– porez na dohodak gradjana,
– primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Pravo konkurencije

Pitanje prava konkurencije postaje sve važnije za sve oblasti industrije, što cini da naša Kancelarija tesno saradjuje sa stručnjacima iz drugih oblasti delatnosti.

Slučajevi konkurencije su vrlo složeni, posebno imajući u vidu da se često javljaju i medjunarodni elementi. Sve veći rast domaćih kompanija, kao i dolazak velikih inostranih kompanija, doprineli su brzom razvoju ove grane prava. Naša kancelarija stekla je značajno iskustvo u radu na velikim i složenim slučajevima konkurencije za klijente u brojnim delatnostima. To nam omogućava da analizom tržišta, ugovora i transakcija utvrdimo da li će doći do povrede konkurencije i tako preduprediti bilo kakve povrede propisa. Takodje, savetujemo i pomažemo klijentima u postupcima koje protiv njih pokrene Komisija za zaštitu konkurencije.

Kancelarija Zečević & Lukić pruža pravnu pomoć u postupcima za dobijanje dozvole od strane Komisije za zaštitu konkurencije.

Krivično pravo i međunarodno krivično pravo

Naš tim ima veoma značajno iskustvo stečeno kroz dugogodišnju praksu pred domaćim i medjunarodnim sudovima.

Posebno značajnu ekspertizu imamo u vrlo složenim krivičnim predmetima. Naši rezultati najbolje govore o kvalitetu usluge kancelarije Zečević & Lukić.

Da li Vam je potreban pravni savet?

Tu smo da Vam pomognemo. Pozovite nas: +381 11 324 53 69

office@zecevic-lukic.com | Pon-Pet 09:00-17:00